ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Αρχική Σελίδα Κεντρικό Μενού English

ΧΡΟΝΙΚΑ ΡΕΛΕ ( TIMER)

ΧΡΟΝΙΚΟ TS20 - TS60 - TM10

timer
Χρονικά σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλα για εκκίνηση Αστέρος - Τριγώνου, αυτοματισμών, όπου απαιτείται ακρίβεια επανάληψης χρόνου. Έχουν δυνατότητα να λειτουργούν συνεχώς υπό τάση και κατασκευάζονται με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση σε χρόνους : 1-20sec (TS20)/ 1-60sec (TS60) / 1-10min (TM10).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τάση τροφοδοσίας: 220V AC 50 HZ ή 24V AC/DC
Κατανάλωση: 10VA MAX
Μέγιστο ρεύμα επαφών: 10A AC1
Μέγιστη τάση επαφών: 250V AC
Ακρίβεια χρόνου: ±10%
Ακρίβεια επαναλειτ. στην ίδια ένδειξη: ± 1%

TS20 syndesi

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΤΕΡΟΣ - ΤΡΙΓΩΝΟΥ TA23

star

Η χρησιμοποίησή του μεγαλώνει τη διάρκεια ζωης των επαφών του ρελέ και σε περίπτωση βλάβης του χρονικού, ο κινητήρας δεν ξεκινάει σε αστέρα όπως συμβαίνει με τα απλά χρονικά. Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση από 1-20sec. Καθυστέρηση από 40-60msec στην ενεργοποίηση του τριγώνου. LED για ένδειξη λειτουργίας σε τρίγωνο. Λειτουργεί συνεχώς υπό τάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο τύπος αυτός κατασκευάζεται για αντικατάσταση της συνδεσμολογίας εκκίνησης Αστέρα-Τριγώνου.

   star syndesi

 

 

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΙΖΑΣ S12

mizas
Ελέγχει ρυθμιζόμενο το START- STOP της μίζας. Με ξεχωριστή ρύθμιση χρόνου ελέγχει τις προσπάθειες που θέλουμε να κάνει η μίζα. Αν σ' αυτή τη χρονική περίοδο η μηχανή δε ξεκινήσει, σταματά η εκκίνηση και ανάβει το LED: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Για την επαναλειτουργία του διακόπτουμε την τροφοδοσία . Αν η μηχανή ξεκινήσει, για να τεθεί η μίζα ΕΚΤΟΣ πρέπει να διακόψουμε το πλην από τον ακροδέκτη 5.

Κατασκευάζεται σε δυό τύπους, έναν για συστήματα 12V και έναν για συστήματα 24V.

  ekkinitis syndesiΑρχική