Προτεινόμενη Ανάλυση: 1024x768 ή ανώτερη

Suggested resolution: 1024x768 or higher