ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Αρχική Σελίδα Home Κεντρικό Μενού

 

 

Μαργαρίτης Κ. & Σια Ε.Ε.
Κωφίδου 54
Τ.Κ: 55133
Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-443525
Fax:  2310-478393
e-mail:info@cronos-electronics.gr
          cronosel@otenet.gr
          cronosel@gmail.com

Margaritis K and Co L.P.
54, Kofidou street
Postal Code:  55133
Thessaloniki
GREECE
Tel.: +30-2310-443525
Fax: +30-2310-478393
e-mail: info@cronos-electronics.gr
           cronosel@otenet.gr
           cronosel@gmail.com