ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Αρχική Σελίδα Κεντρικό Μενού English

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια εταιρία με πεδίο εφαρμογής τον:

Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εμπορία και Επισκευή
Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Προϊόντων Αυτοματισμού

Στόχος της εταιρίας μας αποτελεί η κατασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας με παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων όπου αυτές απαιτούνται.

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

H Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

 

 

Αρχική